Giới thiệu

CODACO LTD. trong suốt những năm xây dựng và phát triển đã khẳng định được chất lượng dịch vụ và uy tín của mình trên thị trường máy xây dựng Việt Nam.

Các sản phẩm chủ yếu của CODACO LTD. là: thiết bị xây dựng công trình, xe – máy công trình. Khách hàng chính của CODACO LTD. là các đơn vị xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ và các đơn vị xây dựng hạ tầng, xây dựng đô thị.

Cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước và sự tăng trưởng chung của nền kinh tế ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty trong những năm gần đây đạt 20%-30%/năm. Hầu hết các lĩnh vực sản phẩm mà CODACO LTD. kinh doanh đều dần trở thành đơn vị dẫn đầu với thị phần chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam.

Trong những năm qua, từ sự tín nhiệm của thị trường, CODACO LTD. đã và đang tham gia cung cấp vật tư, thiết bị để xây dựng nhiều công trình lớn của ngành giao thông vận tải và của quốc gia như: cầu Thăng Long, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy,v.v… và nhiều công trình xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội.

Để tiếp tục phát triển, phương châm kinh doanh của CODACO LTD. là:

Đối với khách hàng: Coi trọng chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Đối với chính mình: Coi trọng ứng dụng công nghệ tiến tiến và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có nề nếp, tác phong kinh doanh ở trình độ công nghiệp cao.

Đối với quốc tế: Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết chặt chẽ với các công ty  bạn , bạn hàng nước ngoài có thiện chí hợp tác, có trình độ công nghệ tiên tiến, vì lợi ích công bằng của mỗi bên.

CODACO LTD. luôn kiên trì với chiến lược phát triển của mình là trở thành một nhà hậu cần, một người bạn đồng hành tin cậy, vững chắc đối với các nhà thầu, của khách hàng, trong bước đường xây dựng đất nước, xây dựng một thế giới hòa bình thân ái và tiến bộ.